Cimkék

A házasság griffmadara

Kovács Attila és Kovács Irma házassági megáldása
Attila és Irma imakérése, amelyért együtt imádkoztunk a szertartás kezdetén: 
Egészség, ép család, boldogság, megértés, megfelelő anyagiak. "Szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul"
 (Róma 12,1)

Kedves ifjú pár!
Először is arra kérlek, hogy fogjátok meg egymás kezét, úgy ahogyan az esküvői felkészítő alatt is fogtátok. Ez a kedves kézfogás, összefonódás annak a bevezető jele, amiről a felolvasott szentírási rész első szava beszél: szánjátok oda! Annak a jele, hogy önakaratból, jószántatokból álltok itt Isten jelenlétében, és senki nem kényszerít hátulról bunkóval, karóval.
Arra kér az apostol, hogy testeteket ilyen indítékkal adjátok oda, és a későbbiekben meglátjátok, hogy az amiről beszél, sokkal több, mint test. A szó nem csak anyagból készült testet rejt, hanem a benne levő isteni lehelletet és a szellmiséget is.
Az apostoli üzenetet átolvasva életetek azon pillanatára, amikor Isten jelenlétében hűséget fogadtok egymásnak és erre az Ő áldását kéritek, a bibliai üzenet 3 fontos dologra tanít a házassággal kapcsolatosan. Ez a három: a házasság legyen élő - szent  - áldozat.
Az első két szó értelmezése azt hiszem nem okoz különösebb nehézséget.

A házasság legyen élő. Miről ismerni meg egy ilyen házasságot? Legszebb ismérve ugyanaz, mint a Jézus-követésnek: Arról ismeritek meg őket, hogy egymást szeretik. És ez a szeretet látható. 40, 50, 60 évesen is. sok évi házasság után is. Az élő házasságban érezni a szeretet szikráit, látni lehet az érintéseket...

A házasság legyen szent. Magasztos. Dicső. Legszebb elvárásaink, vágyaink vannak benne. Ami jót és szépet, dicsőt és magasztosat, áldásosat hiszünk a világról, mindazt belevisszük a házasságba. Így lesz szent.

A házasság legyen áldozat. Ez a legnehezebben érthető és elfogadható. Az áldozatról bennünk és a világban kialakult kép miatt. Kedves ifjú pár! A megértéshez egy játékra hívlak. A játék neve: rejtélyek a prédikáció unalma ellen. Elmondok egy képletet, és a későbbiekben ennek használatával tudjátok megérteni a prédikációt. A képlet ez: Az asztrológia szerint minden embernek megvan a maga csillagjegye. ez a csillagjegy a maga aszcendensével hatással van az ember életére és kialakított kapcsolataira. De nem csak az aszcendens, hanem a holdház is hatással van a személyiségre. Pl. A Kos csillagjegy első holdháza a kutya, második a farkas, harmadik a griff.  Nézzük akkor ezzel a képlettel a házasság áldozatát, amelyre a bibliai üzenet felhívja a figyelmet.

Az apostoli tanítás szerint áldozat kell. Ezt nem akarják sokan elfogadni. Elhárítják, mert az áldozat rosszat jelent számukra. Ha például egy kutya és egy farkas találkozik egymással akkor biztosan összeverekszenek. És egyikük veszít. A vesztes neve áldozat. Ezért hárítanak nagyon sokan, mert az áldozathoz ilyenek társulnak: veszteség, halál, pusztulás, hiány stb. 
Népmeséink griffmadara egészen más áldozatra tanít meg. Arra az áldozatra, amiről az apostol is beszél. A griff mindig kér: vizet, bort, ménest, nyájat... Ennél sokkal többet: húsunkból egy darabot.... És még annál is többet. ÉS ez a több, a házasság áldozatának megértéséhez igazán értékes. És összecseng az evangéliummal. A griffmadár ajándéka című mese alapján mutatom ezt be nektek:"Volt egyszer, ha nem lett volna, el sem mondanám, volt egy rettenetes nagy hegy. Annak a hegynek a tetején terült el egy mesebeli ország. Ennek az országnak a kellős közepében állt a királyi palota. Itt élt a király, s a királynak a fia. Ez a szép délceg királyfi igen szeretett vadászni. Egyszer éppen az erdőben kóborgott, amikor föl talált nézni egy fa tetejére. Látott ott egy akkora madarat, hogy azt hitte, egy felhőt lát. Kapta a puskáját, célba vette, hát csak halljatok csudát, a madár megszólalt:
- Ne lőj meg, királyfi, hanem vigyél haza. Az egyik szárnyam most fáj, de ha meggyógyult, jó tett helyében jót várj.
Hazament a királyfi, befogatott a béresekkel két szekérbe. De úgy értsétek, gyerekek, az egyik szekér után kötötték a másikat, és az elsőbe hat ökröt fogtak. Kimentek az erdőbe az alá a fa alá, amelyiken a madár volt. Mondja a királyfi:
- Na, te madár, ereszkedj le a szekeremre, mert hazaviszlek. De mielőtt leereszkedsz, mondd meg a nevedet.
- Hát tudd meg, királyfi, én is olyan királyfi vagyok, mint te, csakhogy az én apám a griffek királya.
- Úgy, akkor te griffmadár vagy?
- Igen, eltaláltad, királyfi, griff vagyok. Leereszkedett a griff a szekérre, de úgy ropogott alatta a két szekér, hogy csak na. Volt az ökröknek, mit húzzanak. Ahogy hazaértek, a griffmadarat a csűrös kertbe vitték. De megszólalt a griffmadár:
- Királyfi, nagyon éhes vagyok, adj ennem. - Mondjad, mit ennél?
- Van a te apádnak egy falka birkája?
- Van az én apámnak tíz is - feleli a királyfi. - No, hozzál nekem csak egyet.
Vittek is. A királyfinak szeme-szája tátva maradt, mikor látta, hogy az egész falkát egy szempillantás alatt megeszi. Másnap kérte a másik falkát, harmadnap a harmadikat.
- Ejnye - mondja a királyfi -, ha mind így megy, te kifosztasz az összes jószágunkból.
- Ne sajnáld, királyfi - mondja a griff -, megmondtam neked, hogy jó tett helyébe jót várj. Adj még egy falkát, mert a szárnyam már kinőtt.
Adott is a királyfi még egy falkát. Azt is szempillantás alatt felfalta.
- Na hallod, királyfi, most ülj a hátamra, hunyd be a szemedet. Így ni.

Fölröppent vele a griffmadár. Olyan magasan járt, hogy mi nem is láthattuk. Szállt hegyeken, völgyeken, tengereken keresztül..."

Vizsgáljuk meg a kiemelt mondatok alapján a griffmadár kéréseit. Milyen áldozatra tanít a griffmadár a házasságban?
1. Ne lőj le! - A helyzetet ha átfordítjuk a házasság nyelvére így hangzik: Bízz bennem!
2. Vígy haza! - A házasság nyelvén ez így hangzik: Adj esélyt!
3. Adj ennem! - A házasság nyelvén ez ennyit tesz: Táplálj, szeress!
4. Ülj a hátamra! - A házasság nyelvében így mondják: Higgy nekem!

Az ilyen áldozatnak több ajándéka is van: a más perspektívától más gondolkodása lesz a házasságban élőnek, belép egy addig soha nem látott szép, új világba; megtapasztalja a bizalom és a rád hagyatkozom érzést...

Jószántatokból ne a kutya és a farkas, hanem a griffmadár áldozatára adjátok oda magatokat. Az áldozatnak meglesz méltó jutalma: egész-, ép-, megértő-, boldog család. És a megfelelő anyagiak.
Ámen.
S.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése