Cimkék

Barta Boglárka keresztelőjére

"Új nevet adnak neked, melyet az Úr maga határoz meg. Ékes korona leszel az Úr kezében, királyi fejdísz Istened tenyerén.Nem mondanak többé elhagyottnak, országodat sem mondják pusztaságnak, hanem úgy hívnak, hogy gyönyörűségem"  (Ézs 62,2-4a)

1. Új nevet adok neked - olvastam a textusban és eszembe jutott egy vicc, arról, hogy a szőke nőt ellenőrzi a forgalmi rendőr. 
- Hölgyem! A nevét kérem!
- Rendben biztos úr, de akkor engem hogy fognak hívni. 

2.Keresztelési prédikációm lényege, hogy megértessem veletek azt, hogy Boglárkát a mai naptól hogyan fogják hívni, neve hogyan nyer új jelentést és hogyan teljesedik ki a keresztséggel? Továbbra is ezt a gyönyörű, ékes magyar nevet fogja viselni, amelynek jelentése is ékkő. Így fogja őt szólítani az édesanyja, az édesapja, a nagyszülei... Mától, a keresztség elnyerésétől nevének többletjelentése lesz. Megváltozik. 

3. Számtalan példát sorolhatnék a különböző névváltozásokra, de - a templom adottságánál maradva - egyetlen egyet emelek ki. A templom 1419-es falképének egyik kazettájában egy bibliai megtérési jelenet látható. Azt az eseménysorozatot tömöríti, amikor a keresztényüldöző Saulus egy hitélmény következtében megtér és Paulus lesz belőle.  Saulus nevében egyetlen betű változik: Az S változik P-re. E kis betűcsere mögött viszont hatalmas dolog történik: megváltozik az Istennel való kapcsolata. Boglárka életében is ez történik a keresztséggel. Megváltozik az Istennel való kapcsolata. Így a nevének többletjelentésével az élete is kiteljesedik. Ami a leggyönyörűbb ebben a történésben, hogy a bibliai textus szerint ezt Isten határozza meg. 

4. A kiteljesedésnek a következő lépései vannak:
A) Kiteljesedést nyer Boglárka Isten kezében, tenyerén való élete. Ennek gyakorlati megélésére tanulható példaként Dánielnek és három barátjának életéből szemelvényezek: Biblia táplálta lelki élet; rendszeres imaélet (Dan 6,11), lelki közösség azokkal, akik ugyanúgy hisznek, ugyanúgy bíznak, ugyanúgy élnek. 
B) Kiteljesedést nyer Boglárka Istennel való kapcsolata, ékes korona- volta. 
C) Boglárka kiteljesedő életének lényegét a textus utolsó része tételesen így rögzíti: Gyönyörűsége lesz Istennek.

E szertartás pillanatától Boglárka keresztséggel is megpecsételt neve ez: Ékes korona Isten tenyerén. Isten gyönyörűsége.

Záró gondolataimban az egyik keresztszülő kérdésére kívánok válaszolni: Mi a kötelezettsége a kereszteléskor? Megnyugtatóan mondom, hogy kötelezettség nem most van. Ennél sokkal fontosabb történik: Most kezdődik! Ez a kezdet felhívja a szülőknek, keresztszülőknek, nagyszülőknek, gyülekezetnek a figyelmét arra, hogy Boglárkát a keresztséggel megpecsételt és kiteljesített neve szerint neveljék. 

A gyógyulás útja


Elhangzott az Erdélyi Múzeum- Egyesület orvos- és gyógyszertudományi szakosztálya 23. tudományos ülésszakának záró istentiszteletén Székelyderzsben, 2013. április 13-án. 
Szolgálatvégző: Demeter Sándor Lóránd

Text:
„Amikor útban volt Jeruzsálem felé, Samária és Galilea között haladt át. Amint beért egy faluba, szembejött vele tíz leprás férfi, akik távol megálltak és kiáltozva kérték: „Jézus, Mester könyörülj rajtunk!” Amikor meglátta őket így szólt hozzájuk: „Menjetek el, mutassátok meg magatokat a papoknak.” És amíg odaértek megtisztultak. Egyikük pedig, amikor látta, hogy meggyógyult, visszatért, és fennhangon dicsőítette Istent. Arcra borult Jézus lábánál, és hálát adott neki. Ez pedig samáriai volt. Jézus ekkor így szólt: „Vajon nem tízen tisztultak-e meg? Hol van a többi kilenc? Nem akadt más, aki visszatért volna, hogy dicsőítse Istent, csak ez az idegen?” És ezt mondta az Úr: Kelj fel, menj el, hited megtartott téged.” (Lk 17, 11-19)

Mitől leszel életed fejedelme?


Text: „Az állhatatosságnak pedig tökéletes cselekedet legyen a gyümölcse, hogy tökéletesek és épek legyetek minden fogyatkozás nélkül.” (Jak 1,4)

Téma: Állhatatosság = a bátorság kitartani az erények (lelkünket irányító és általunk fejleszthető erők/képességek) mellett

Fő gondolat: A kitartásnak akkor van értelme, ha a cél az, hogy jobb emberek legyenek: tökéletesek, épek, fogyatkozás nélküliek.
Áldással, S.

Jó és meghitt beszélgetés


-->
2012. szeptember 23-án 60 éves kortárstalálkozós istentisztelet volt a templomban. Ezzel a prédikációval osztoztam az ünnepi hangulatban. S.