Cimkék

A házépítés és a hadviselés lelkiségi tanulságai

"Mert ki az közületek, aki tornyot akar építeni, és nem ül le előbb, és nem számítja ki a költséget, hogy telik-e mindenre a befejezésig?28 Nehogy - miután alapot vetett, de nem tudta befejezni - gúnyolni kezdje mindenki, aki látja,29 és ezt mondja: Ez az ember építkezni kezdett, de nem tudta befejezni.30
Vagy ha az egyik király el akar indulni, hogy harcba bocsátkozzék egy másik királlyal, vajon nem ül-e le előbb, és nem tart-e tanácsot arról, hogy szembeszállhat-e tízezer élén azzal, aki húszezerrel jön ellene?31 Különben követséget küld, amikor az még távol van, és megkérdezi a békefeltételeket.32 Így tehát, aki közületek nem mond le minden vagyonáról, nem lehet az én tanítványom.33"
(Lukács evangéliuma 14, 28-33)


Szép adventet,
lsd


A textus háttere
• Q-ból származik, de Lk a maga ízlése szerint dolgozott vele
• A teljes példázatot Jézusnak tulajdonítják
VALAKI úton van. HOL van az út?
• Van egy valós történelmi út, ahol elhangzik ez a tanítás. Valahol Galilea és Samaria vidékén.
• Van egy másik út, a „TANÍTÁS ÚTJA”. A KÖVESS és GONDOLD MEG út:
1. „Így szólt Lévihez: Kövess engem.” ( Lk 5,27)
2. „Ha valaki énutánam akar jönni tagadja meg magát, vegye fel naponként a keresztjét és kövessen engem.” (Lk 9,23)
3. „Valaki ezt mondta neki: Követlek, akárhova mégy!” (Lk 9,57)
4. „Aki az eke szarvára teszi a kezét és hátratekint , nem alkalmas az Isten országára.” (Lk 9, 62)
5. „Ha valaki nem hordozza a keresztjét és nem jön utánam
6. Lk 14,26-33
KI a VALAKI?
1. Tanítványok
2. Mindenki. Jézus a valakiben határolja be a mindenkit. (Lk 14,26a) Kozma Zsolt református teológiai tanár szerint: „Minden Jézus-követőnek gondolkoznia kell afelől, hogy mit követel tőle jézus, és hogy mire kész és képes.”
*A bibliaóra résztvevői Jézus követőnek tartják-e magukat?
Mit jelent az unitáriusoknak Jézus?
-          A  „tökéletes ember” jelképét, emberségünk mércéjét. Ezért az unitáriusok követik Jézust és nem imádják. Tehát példakép számunkra, akihez hasonlóan arra törekszünk, hogy saját egyéni életfeladatunk (Isten akarata) felismerésével, vállalásával és megvalósításával Isten gyermekeivé váljunk.
Hogyan lehet őt ma követni?
-          Jézus a vallást mint radikális emberséget élte meg korának strukturális és tényleges erőszaktól áthatott körülményei között. Ha az előítéletek és társadalmi korlátok felszámolásáért, önmagunk és embertársaink felemeléséért, boldogulásáért, Istenre találásáért teszünk, követjük őt.
(Unitárius ösvény – Czire Szabolcs: Hitelvek és eszmerendszer)

HOGYAN és MIT tehet az a Valaki / Mindenki aki Jézust akarja követni?
Erről szól a példázat. Egy döntési folyamatot mutat be.

HOGYAN teheti?
1. A döntés ELŐTT .
Görög szóval: proton = először, első.
A kémiában a proton az atommag pozitív része, stabil, elemi, életteratama 10 a 27-en.
Fontos, hogy mi van a döntés előtt, mert minden döntés lényege az, hogy pozitív eredményeket hozzon az életünkben, stabilan ki tudjunk tartani mellette és hosszú élettartamú legyen.
2. LEÜLVE = nyugodtan, kiegyensúlyozottan


Gyakorlat - A szünet rituáléja
·        Figyelmesen leülök és befele figyelek önmagamba
·        Megfigyelem légzésemet: Nyugodt és egyeneletes-e?
·        Feszült-e a testem? Ha igen- hol?
·        Megvizsgálom a szívem: Nyomás alatt áll-e?
(Anselm Grün: Ünnepek és szokások, amelyek megszépítik életünket)

MIT tehet Valaki / Mindenki?
1. A házépítés példájából tanulva
leülve felszámítja
Mi kell ehhez? - Bölcsesség, belátás, értelem (Péld 24, 3-6)

TELIK-E / VAN- E elkészíteni              
Ha ezt nem vizsgálja meg soha nem fog elkészülni.
Következmény: csúfolni fogják. A görög szó megvetést is jelent.

Ez a költségvetés, a számvetés szerepe és fontossága. Van a költségek között, amit a gazdasági nyelv opportunity cost-nak hív = haszonáldozat = lemondok egy számomra hasznos értékről valaminek a reményében. A Jézuskövetés előtti döntés egy kicsit ilyen.

2. A hadviselés példájából tanulva
leülve tanácskozik 
Mi kell ehhez? Megfontoltság, irányítás,segítség (Péld 24, 3-6)
„A győzelem megismerésének öt alapelve:
1.       Aki megérti, hogy mikor szabad harcba bocsátkozni és mikor nem, az győz.
2.       Aki nagy és kicsiny sereget egyaránt jól tud vezetni, az győz.
3.       Akinél a felettesek és az alárendeltek ugyanazt akarják, az győz.
4.       Aki maga elővigyázatos, ki tudja várni az ellenfél elővigyázatlanságát, az győz.
5.       Amelyik hadvezér tehetséges és fejedelme nem tartja pórázon, az győz."
„Így a bölcs hadvezér megfontoltsága mindig összeköti egymással az előnyt és a hátrányt. Ha az előnyökhöz mindig hozzászámítjuk a hátrányokat is, akkor vállalkozásaink sikerében megbízhatunk; s ha a hátrányokhoz mindig hozzászámítjuk az előnyöket is, akkor minden szerencsétlenséget el tudunk hárítani.”  
(Részletek Sun-ce: A hadviselés művészete c. írásból ie. 403-221 között.)
KÉPES-E szembeszállni
Ha ezt nem vizsgálja meg, annak a következménye: saját- és népe életét veszélybe sodorja.

Megvan-e minden, amire szükségünk van a Jézus-követéshez?
Képesek vagyunk-e arra, hogy bármivel számbeszálljunk?

Mindenkinek aktuális kérdések. Azoknak is, akik most ismerkednek az úttal. Azoknak is, akik beleszülettek az unitárius Jézus-követésbe. Ha nem akarjuk, hogy hitéletünk felszínes, jelképes, üres, sivár és élettelen legyen válaszolnunk kell a kérdésekre.

Megválaszoltuk őket?
DÖNTÖTTÜNK.
Úgy legyen.

Felhasznált anyagok:
Kozma Zsolt: Jézus Krisztus példázatai
Unitárius ösvény – Czire Szabolcs: Hitelvek és eszmerendszer
Anselm Grün: Ünnepek és szokások, amelyek megszépítik életünket
Sun-ce: A Hadviselés művészete - ie. 403-221 között.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése