Cimkék

Mitől leszel életed fejedelme?


Text: „Az állhatatosságnak pedig tökéletes cselekedet legyen a gyümölcse, hogy tökéletesek és épek legyetek minden fogyatkozás nélkül.” (Jak 1,4)

Téma: Állhatatosság = a bátorság kitartani az erények (lelkünket irányító és általunk fejleszthető erők/képességek) mellett

Fő gondolat: A kitartásnak akkor van értelme, ha a cél az, hogy jobb emberek legyenek: tökéletesek, épek, fogyatkozás nélküliek.
Áldással, S.

Itt van a kezemben két alma. Az egyik sérült, ütött, félig rothadt. A másik ép, tökéletes, valószínűleg igen zamatos alma. A kitartásnak akkor van értelme, ha célja az ép, tökéletes emberré válás. 

Ezt a gondolat egy fejedelmi hagyatékban is tetten érhető. Erdély egykori fejedelme Báthory Kristóf, halála előtt összehívta belső, bizalmas embereit, hogy elbúcsúzzon tőlük. Ekkor búcsúzott el kilenc éves kisfiától is, ezekkel a szavakkal: 

Kicsi vagy fiam, de olyan helyre állítva, ahol erényekben nagynak kell lenned, ezért emlékezz őseidre, akiktől származol, kövesd az ősök nyomdokait, hogy elérd a tökéletességet és a dicsőséget. Én atyád voltam, aki gondoskodott arról, hogy az összes erény mintáját rád hagyja, van nagybátyád, Lengyelország királya, a védelmeződ, tanuld meg tőle az erényt, a kegyességet és a viselt dolgok dicsőségét, akinek a gyámságába egészen átadlak és rábízlak. Nekem ugyanis meg kell halnom, neked pedig uralkodnod kell. Ezért tőlem fiam fogadd el ezt a végső [tanácsot], gondoskodj arról, és szorgosan ügyelj arra, hogy téged nem az ország, nem a hatalom, hanem erényeid és viselt dolgaid tesznek fejedelemmé.(Bethlen Farkas: Erdély története. III. köt.)  

Az ősegyházban két Jakab nevűnek jutott nagyobb szerep:
  1. Jakab, aki Jézusnak kedves tanítványa és akit I. Heródes Agrippa 44-ben lefejeztetett (ApCSel 12,1-2)
  2. Jakab, Jézus testvére, aki nagy tekintélyű és döntő szavű ember volt (Gal 2,9 és ApCsel 13,-22) és akit „az igaz” melléknévvel tiszteltek.
A második Jakab nevét használja a levél szerzője, amikor intelmeinek láncolatát az I. században megírja. Pál apostol teológiai elképzeléseivel vitatkozik. Három témakört érint a levélben:
  1. Hit és cselekedetek
  2. Szegények és gazdagok kapcsolata
  3. A gyülekezet és a világ viszonya.
A textus az első témakörhöz tartozik.

A Bibliában, amikor valamit hangsúlyozni akarnak, akkor megismétlik. Egy közimsert példán ezt jól láthatjuk. Saul, amikor a keresztények befogására Damaszkusz felé tart megjelenik neki Jézus és így szólítja meg: Saul, Saul... A felolvasott bibliai rész poztiív életszemléletre buzdítása is annyira hangsúlyos, hogy kétszer is kimondja:
  1. kitartóak legyenek abban, hogy tökéletes legyen a cselekedet;
  2. kitartóak legyenek abban, hogy tökéletesek és épek legyetek.
Ezt a kétszeres bibliai hangsúlyozást ismétlem meg harmadszor:
Legyen kitartásuk célja egy erény megszerzése, fejlesztése.

Igaz, másban is lehet kitartani.
Kitartóak lehetnek például a haragtartásban.
Kitartóak lehetnek bosszúállásban.
Kitartóak lehetnek gyűlölködésben.
De ha az nem a javukat szolgálja, ha nem fejlődnek tőle, ha nem lesznek erényesebbek, akkor mi az értéke a kitartásnak?

Amikor eldöntik, hogy kitartóak lesznek, akkor:
  1. Mi a célja a kitartásnak? - Fejlődök-e, jobb ember leszek-e, erényesebb lesz-e az életem?
  2. Hogyan fogja azt megvalósítani? - Ld. SMART – Beszélhetek a hátgerincferdülésről
  3. Mi akadályozhatja a kitartásában? - Kritika – Elutasítás – Stressz – Kell egy TÁMOGATÓ

Ősszel, ha zamatos gyümölcsöt akarnak enni, az épeket keresik. Lekvárfőzéshez is kiválogatják a szebb almát, körtét, szilvát. Az ütötteket, rothadtakat a pálinkának valóba teszik. Vagy odaöntik a disznók elé.

Nagyapámnak volt egy fekete nyelű, nagy becsben tartott oltóbicskája, kitett az asztalra egy fontott puliszkakeverőnyi almát, onnan szedegette, a bicskával komótosan kivágta a megrothatd részeket, majd a jót cikkekre vágva osztotta szét nekünk unokáknak.

Az életnek is ez a célja: az embert épen megtartani. Vagy ha ütött lett, kásás, esetleg részben rothadt, akkor azt a részt kimetszeni, hogy ne rontsa meg az egészet. 
Beleharapok ebbe az ép almába. Igen ízletes. Ilyen ép és ízletes életet éljenek. 
Ámen. 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése