Cimkék

Isten akarata a házasságban

Ifj. István János és Sándor Csilla esküvőjére

„Az az Isten akarata, hogy megszentelődjetek: hogy tartózkodjatok a paráznaságtól, hogy mindenki szentségben és tisztaságban tudjon élni feleségével, ne a kívánság szenvedélyével.” (1Tessz 4:3-4)
– Új fordítás

Kedves Csilla és Jancsi! Örömszülők, ünneplő gyülekezet!
Ami az apostoli üzenetből elsőre megfogalmazható, hogy a mai napotok nem véletlen: Istennek akarata van életetekben. A továbbiakban azt világítanám meg néhány gonndolat erejéig, hogy: Mi Isten akarata az életetekben/házasságotokban? Az isteni akarat milyen módon érvényesület életetkben/ házasságotokban?

A. Megszentelődjetek/ Szentekké legyetek (Katolikus fordítás) / Megszenteltetéstek (Károli 1908)
- Legjobb párhuzam a Mi Atyánk Istenre vonatkozó sora: Szenteltessék meg a te neved – Azzal, hogy felajánljuk magunkat Istennek, az Ő lényege szenteltetik meg bennünk.
- Amikor azt mondja az apostol, hogy Isten akarata ti megszentőlédesetek, abban az is benne van, Isten akarata az, hogy életetkben / házasságotokban az Ő lényege érvényesüljön.

B. A paráznaságtól tartózkodjatok / megoltalmazzátok magatokat (Károli 1908)
- A régi Károli írja: megtartóztassátok, de ennek olyan íze van, mintha csak időszakosan kellene. A tartózkdjatok és megoltalmazzátok magatokat sokkal nyomatékosabb. Hogyha a gondoltatot még tovább akarjuk vinni és az üzenet értelmét feszegetni, a megoltalmazásban az is benne van, hogy óvakodjatok tőle.
- Mitől is? – Paráznaságtól. Amagyar nyelv mindig finomít. Nagyon stílusosan és árnyaltan fogalmaz. Más nyelvek direktebben kimondják, hogy mitől kell tartózkodni, óvakodni. Például a román nyelvű szentírásfordítás sem finomít, hanem célratörően kimondja, hogy mi az amit a magyarban paráznasággal illetnek: „Să vă feriţi de curvie...” Ez az amitől a házasság tisztaságáért, szentségéért, békességért mindkét félnek, asszonynak és férfinak egyaránt meg kell óvnia magát.

C. Szentségben és Tisztaságban tudjatok élni / Tisztességben (Katolikus fordítás, Károli fordítások)
- Az újabb fordítások azt mondják: feleségével. A régi olvasatok hangsúlyozzák a mindkét nemre vonatkozó általánosságot : „és tudja mindenitek bírni a maga edényét szentségben és tisztességben” (Károli 1908) . – Ez mi? - A görög eredetiben: edény, szerszám, test . Vagyis ha újrafordítjuk: Mindeniketek tudjon élni az edénnyel, a testtel. Kettős vonatkozásban mondja: a magáéval, a másikéval.
- Tudjon élni / tudja bírni – olvassuk a különböző fordításokban. Érdekes módon a görög itt megint egy olyan fogalmat használ, amelynek kettős jelentése van. Benne van az, hogy tudja megszerezni és az, hogy tudja megtartani is. Való igaz: A társat nem csak megszerezni kell, tudni kell megtartani is. A megtartás kulcsszavai az isteni akaratban: szentségben, tisztaságban és tisztességben megélt élet és házasság.

D. A negyedik pont, amelyben az apostol megfogalmazza az isteni akaratot és annak érvényesülését: Ne a kívánság szenvedélyével (gerjedelmével – Károli; szenvedélyes érzékiségben – Katolikus) éljetek. Klasszikus veretességgel így hangzik: Ne a bűnös testi vágy, a szexuális szenvedély éltessen. Néhány kiegészítés, hogy érthetőbb legyen az apostol üzenete: „...megítélhessenek emberek szerint testben, de éljenek Isten szerint lélekben.” (1Péter 4:6) „Mondom pedig, lélek szerint járjatok és a test kívánságát véghez ne vigyétek.” (Galáta 5:16)

Isten áldjon meg benneteket. Éljetek jó egészségben, békességben és egyetértésben Isten akarata szerinti házasságot, amelyben érvényesül a Teremtő Isten szentségének lényege; a ti tisztaságotok, tisztességetek; testi, lelki és szellemi egységetek. Ámen.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése