Cimkék

Az istentisztelet

 Mi az Istentisztelet célja, és ezt a célt mennyire szolgálja az istentiszteleti rend?

Sokfelől hallani, hogy azért nem járnak templomba, mert nem szeretik a papot. Ha a pappal nincs semmi baj, akkor jöhet a gondnok vagy a keblitanácsból valaki. Vagy egy régi sérelem. De legtöbb esetben a pap a célpont. Az elmúlt időben elég gyakran találkoztam ezzel a mentalitással, ezért elkezdtem keresgélni...

A Biblia azt mondja, az istentisztelet célja és lényege Isten tisztelése.
Egyszerű és bonyolult.

Nézzük az istentiszteleti rendünket – mert összességében ezt szolgálja!
1. Ha két unitárius ember találkozik így köszöntik egymást: Isten áldjon! Áldáskérés az én felebarátomra – rajtam keresztül!
2. Énekek – minden ének egy imádság. Énekeljetek egy szívvel, egy szájjal –mondja Pál apostol. De énekeljetek szívvel és értelemmel is!
3. Imádság – bizalom Istenben, elfogadása annak, hogy Tőle kérjük a legkisebbet és a legnagyobbat is. És Neki is tartozunk hálával mindenért.
4. Prédikáció – Isten üzenete nekem. Az emberi szavakon, a pöszeségen, a dadogáson, stb. túl. Ezzel formálja életünket, mert cselekvésre buzdít.
5. Csendes ima – személyes kapcsolat Istennel
6. Áldás
7. Adakozás – elfogadása annak, hogy minden amim van Tőle van.
8. Áhítat esetén: „Mutasd meg Uram a Te utadat, hogy járhassunk a Te igazságodban és teljes szívvel tisztelhessünk Téged. Ámen.”

Nem lelkészekből áll az egyház és nemcsak prédikációból az istentisztelet. Fontos a pásztor, mert ő legelteti a nyájat. De igaz a népi meglátás, miszerint: „bántsátok a pásztort és szétszéled a nyáj!”

Voltak idők, amikor a papokat elvitték fogságba. Akkor harangozni sem volt szabad. De volt gyülekezet, amely ennek ellenére összesereglett, énekeltek és imádkoztak, és újra énekeltek és úgy mentek haza: istentisztelet volt!
Vajon ha ma nem érkezek meg a gyülekezetbe valami okból kifolyólag imádkoztatok volna-e? Énekeltetek volna-e? Akadt volna-e Biblia amiből felolvassatok? Lett volna-e istentisztelet?

Mi az istentisztelet célja? Együtt és nyilvánosan imádni Istent. Keresni a Vele való találkozást, készülni rá. Ne mással foglalkozni ez idő alatt, hanem egyedül Vele. Félretenni az emberit és csak Rá figyelni. Így lesz istentisztelet az istentisztelet, ellenben igazzá válik Jézus mondása: „ez a nép csak ajkával tisztel engem, a szíve azonban távol van tőlem” Ámen
Adjon Isten mindannyiunknak igazi istentiszteleti alkalmakat,
K

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése