Cimkék

Isten országáért

A prédikáció 4 kérdéssel járja körül Lukács evangéliumának részletét, a Jézus és Péter közötti párbeszédet.
1. Az evangéliumot szerkesztő Lukács (?) szempontjából milyen üzenete van a párbeszédnek?
2. Lélektanilag mit közvetít a Péter és Jézus közötti párbeszéd?
3. Mit üzen a párbeszéd az egyháznak és a gyülekezetnek?
4. Milyen hatással lehet e párbeszéd a liturgiára?


"Akkor Péter vette át a szót: "Nézd, mi elhagytuk, amink csak volt és követtünk téged." Jézus így válaszolt: "Bizony mondom nektek: senki sem hagyja el otthonát, feleségét, testvérét, szüleit, gyermekeit Isten országáért, anélkül, hogy sokkal többet ne kapna ezen a világon: a másvilágon pedig az örök életet." (Lukács evangéliuma 18:28-31)

I.Az evangéliumot szerkesztő Lukács (?) szempontjából milyen üzenete van a párbeszédnek?
A gazdag ifjúval való beszélgetésben Jézus - követése feltételéül nem csak a törvények betartását szabja, hanem a teljes lemondást követeli. Ugyanakkor azt is elmondja, hogy az üdvösség nem nála, hanem Istennél van.
Ezt hallva Péter kerülő módon arra kérdez rá: akkor mi minek követünk téged, ha nem tudod nekünk adni az üdvösség jutalmát?
Péter kérdésére Jézus nem csak az üdvösséget ígéri meg, hanem az örök életet. Növeli a tétet. Aztán kiteríti a lapjait és megjövendöli szenvedését, halálát és feltámadását.
A szerkesztő evangélista következetesen és logikusan építette fel könyvének ezt a részét. A szociális életforma megváltoztatásához kapcsolódik az üdvösség útja - mindez a Jézus-követésre alapozva. Jézus üdvtörténeti küldetése így bizonyítva van.

II. Lélektanilag mit közvetít a Péter és Jézus közötti beszélgetés?
Nézd, - kezdi Péter. Ez olyan kioktató, számonkérő, gőgös, lekezelő. Így szól Péter Jézushoz. Az elhangzó mondat mögötti kimondatlanságban ez a kérdés áll:
1.Miért követünk, hanem tudsz nekünk üdvösséget adni?
Nagyon hamar támad Péter. Néhány szó nincs a helyén és máris támadásba lendül. Nagyon hamar meginog Péter. Néhány nem világos válasz, kevés kétértelműség és máris kétségbe von mindent.Péter, a kőszikla: ingatag. Csoda, hogy az elfogatást követően, amikor Jézus-követőnek ismerik, akkor is tagad? Csoda, hogy mégis ő mondja el a nagy tömegeket Jézus-követésre ösztönző ominózus pünkösdi beszédet? Nem csoda.
2. Mi a jutalmunk azért, hogy a te követésed választottuk?
A jutalmazás várása alapvető emberi tulajdonság. Még a kutyának is dobunk egy darab jutalomfalatot. A helyzet akkor visszás, amikor magáért a jutalomért cselekszünk, vagy fizetségként követeljük a jutalmat. Péter hangneme ilyen. Követelőző. Ennél is több. Úgy igyekszik hatni Jézus lelkiismeretére, hogy a ráhatása zsarolás lesz. Olyan, amilyent sokszor a szülő követ el a gyermekkel: én mennyi áldozatot hozok érted és te mégis/mégse.
Jézus rendreutasítja Pétert: Senki sincs, aki hiába követne engem. Meglesz a jutalmad Péter. Neked is, mindenkinek. Evilági és eljövendő jutalom. Sztankóczy Zoltán unitárius teológus e kettőt így összegezi: "Jézus közösségében a hit és szeretet kapcsolata nagyobb érték annál, amit korábbi, családi és rokoni körükben kaphattak. Továbbá számukra megnyílt az üdvösség lehetősége, aminél nagyobb kincse az embernek nem lehet." (Sztankóczy Zoltán: Unitárius bibliaóráink I/140)
III. A párbeszéd üzenete az egyháznak és a gyülekezeteknek

"Senki sem hagyhatja el (...) Isten országáért, anélkül..." Az egyházat és gyülekezeteket alkotó embereknek a párbeszéd tanulságul adja, hogy minden Isten országáért történik. Az Erdélyi Unitárius Egyház, kátéjában ezt a történést ekként igyekszik behatárolni: "Az unitárius anyaszentegyházon azoknak a híveknek lelki közösségét értjük, akik Jézus tanításainak és példájának követésével Isten országa építésén munkálkodnak. (...) Az unitárius anyaszentegyház testet ölt azokban a gyülekezetekben és egyházközségekben, melyekben Jézus tanításait hirdetik, és példája követésére törekednek."

IV. A párbeszédből megtanultak gyakorlata a liturgiában
Az eddigiek gyakorlati összefoglalásánál azt kell megnéznünk, hogy egyházunk szertartásaiban hol érvényesül: az üdvösség lehetősége, a jézusi hit és szeretetközösség, az "országépítésben" való megerősödés? Közösségi szertartásainkban ezek a mozzanatok elsősorban az úrvacsoravételnél vannak jelen.Egy másik liturgikus alkalmazás lehet a közös csendes-imádság mellett a közös MI Atyánk-mondás. Ami még az imádságban összeköthet az a közös hitvallástétel. Sajnos egyházunk liturgiája eddig a temetési szertartásokra szűkítette a "halál felett is diadalmaskodó" hitvallásunkat. Pedig nem ártana minden istentisztelet alkalmával erősödni a jelenvaló és eljövendő jutalom ígéretében:

Hiszek egy Istenben, az élet teremtőjében, gondviselő Atyánkban.
Hiszek Jézusban, Isten legjobb fiában, a mi igaz tanítómesterünkben.
Hiszem a Szentlelket.
Hiszek az Unitárius Egyház hivatásában.
Hiszem a bűnbocsánatot és az örökéletet. Ámen.

Áldott vasárnapot: S.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése