Cimkék

7 vázlatos húsvéti válasz 7 nagypénteki kérdésre

  Prédikáció 3 részben:
1. Pilátus nagypénteki kérdéseire nagypénteki válaszok a Bibliából
2. Nagypénteki kérdésekre húsvéti válaszok a Bibliából
3. Nagypénteki kérdésekre a mi húsvéti válaszaink
„Ha megmondom nektek nem hiszitek, ha pedig én kérdezlek titeket nem feleltek.” (Lk 22:67)

Nem hiszitek - Pilátus nagypénteki kérdéseire nagypénteki válaszok
1. Te vagy-e a Krisztus? – „Te mondod” válaszolta neki Jézus. (Mt 27:11)
2. Nem hallod mi mindent vallanak ellened? – Jézus nem felelt. (Mt 27:13-14)
3. Mit akartok, melyiket bocsássam szabadon nektek? – A főpapok és a vének rávették a sokaságot, hogy Barrabást kérjék, Jézust pedig veszítsék el. (Mt 27:17 és 20)
4. Mit akartok, a kettő közül melyiket bocsássam szabadon nektek? – Barrabást. (Mt 27:21)
5. Mit tegyek akkor Jézussal, akit Krisztusnak mondanak? – Feszíttessék meg. (Mt 27:22)
6. De mi rosszat tett? – Feszíttessék meg! (Mt 27:23)
7. Ártatlan vagyok ennek az igaz embernek a vérétől. Ám ti lássátok. – Szálljon ránk és gyermekeinkre az ő vére ! (Mt 27: 24-25)

Megmondom nektek - Nagypénteki kérdésekre húsvéti válaszok.
1. Te vagy a Krisztus? – Péter: „Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia.” (Mt 16:16)
2. Nem hallod mi mindent vallanak ellened? – „A ki velem nincsen, ellenem van; és a ki velem nem gyűjt, tékozol.” (Mt 12:30)
3. és 4. – Nektek: „Mert született nektek ma a megtartó, ki az Úr Krisztus....” (Lk 2:1) „Ez nektek a jele...” (Lk 2:12) „Az üdvösségnek beszéde nektek küldetett.”(ApCsel 13:26)
5. Mit tegyek akkor Jézussal? – Jézus megkenetése Betániában. „Bárhol hirdettetik az evangélium az egész világon, amit ez az asszony tett, azt is elmondják majd az ő emlékezetére.” (Mt 26:13)
6. De mi rosszat tett? – „Amikor Jézus befejezte ezeket a beszédeket, a sokaság álmélkodott tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók.” (Mt 7: 28-29)
7. Ám ti lássátok! – „Jöjjetek és lássátok meg. Elmenének és megláták hol lakik és nála maradának azon a napon.” (Jn 1:40) „Jöjjetek és lássátok Isten dolgait.” (Zsolt 66:5) „Lássátok, milyen nagy szeretetet adott nekünk az Atya, hogy Isten fiainak neveztetünk!” (1 Jn 3:1)

Én kérdezlek - Nagypénteki kérdésekre a mi húsvéti válaszaink
1. Te vagy a Krisztus? – Nem csak kérdeznünk kell, vagy hárítani a válaszokat, hanem egyenesen meg kell vallanunk: Ő számunkra Krisztus, Isten felkent prófétája.
2. Nem hallod mi mindent vallanak ellened? –Nem hallgathatunk. Vallanunk kell arról, hogy bármit mondanak ellene ő, Jézus, az élő Isten fia, annak legjobb gyermeke, a mi igaz tanítómesterünk. (Unitárius Káté)
3. és 4. Nektek – Nem engedhetjük, hogy rávegyenek arra, mást kérjünk helyette. Nem szabad partnerek legyünk az elveszítésben. Ő NEKÜNK adatott.
5. Mit tegyek akkor Jézussal? –Nem azt kiáltani, azt szorgalmazni, hogy feszítsd meg! Azt kell tennünk, amit a betániai asszony tett: „Drága kenet volt és ráöntötte az asztalnál ülő Jézus fejére.” (Mt 26:7)
6. De mi rosszat tett? – A felülről jövő hatalomtól kapott tudás megértése, elfogadása.
7. Ám ti lássátok! – Meglátni általa Isten, a mi Atyánk dolgait, felfedezni Isten képére teremtettségünket. Ne vére, hanem tanítása által az örökélet áldása szálljon ránk.

S.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése