Cimkék

Életvezetési terv

"Ha az Úr akarja és élünk, ím ezt, vagy amazt fogjuk cselekedni." (Jakab 4,15) Te gondoltad-e végig, hogy mit és hogyan szeretnél cselekedni?
Van-e életvezetési terved? Tudod-e, hogy hová akarsz eljutni? Látod-e magad előtt, hogy milyen szeretnél lenni a jövőben?  Foglalkoztat-e a jövőd? Tudod-e, hogy mit és miért szeretnél tanulni? Érdekel-e, hogy milyen feladatot bízott rád az Úr születéseddel? Vetted-e számba, hogy milyen feladatokat kell megoldanod? És azt, hogy hogyan? Ezeket a kérdéseket érinti a prédikáció.

 „Megparancsoltam neked, hogy légy erős és bátor. Ne félj és ne rettegj, mert veled van Istened az Úr, mindenütt amerre csak jársz.” (Józsué 1,9)
Meghal Mózes. Józsué átveszi a vezetést. Az ígéret szerint neki kell megtenni azt, amit mózestől elvett az Úr: bevinni a népet a tejjel és mézzel folyó földre, Kánaán földjére. Feladatát pontosan megszabja neki az Úr: „te  teszed ezt a népet, annak az országnak az örökösévé.” (Józsué 1,6)  Józsué feladata volt a tejjel és mézzel folyó ország örökségébe bevinni népét. Jézus megjelenése óta az a bizonyos ország még inkább összefonódott Istennel és a földről áthelyeztetett az emberek közé és az emberi szívekbe. Jézus ideje óta azt a bizonyos országot Isten országának nevezik.

Isten országa vetületében, az ember fő feldata és életcélja: Isten országának részesévé vállni és annak örökösévé tenni másokat („a népet”) is. Az Istentől kapott feladatot tartva szem előtt, ma azt vizsgáljuk meg, hogy az "országszerzés" folyamatában mi történik Józsuéval és a vele kapcsolatos történések mire tanítanak bennünket?

"Ha az Úr akarja és élünk, ím ezt, vagy amazt fogjuk cselekedni." (Jakab 4,15) Te gondoltad-e végig, hogy mit és hogyan szeretnél cselekedni? Van-e életvezetési terved? Tudod-e, hogy hová akarsz eljutni? Látod-e magad előtt, hogy milyen szeretnél lenni a jövőben?  Foglalkoztat-e a jövőd? Tudod-e, hogy mit és miért szeretnél tanulni? Érdekel-e, hogy milyen feladatot bízott rád az Úr születéseddel? Vetted-e számba, hogy milyen feladatokat kell megoldanod? És azt, hogy hogyan?

Gondoltál-e arra, hogy az életedben mekkora idő 10 másodperc? Mi történhet 10 másodperc alatt? Mit tudunk mi tenni 10 másodperc alatt?     A születéshez is több idő kell. A meghaláshoz is.
 
Isten ennyi idő alatt egy egész életvezetési tervet közölt Józsuéval: "Megparancsoltam neked, hogy légy erős és bátor. Ne félj és ne rettegj, mert veled van Istened az Úr, mindenütt, amerre csak jársz." (Józsué 1,9) Ezt végigmondani 10 másodperc. Amikor arra vagyunk kiváncsiak, hogy a Józsuéval kapcsolatos történések mire tanítanak, ebből a 10 másodperces élettervből kell kiindulnunk.

Isten életvezetési tervének a felépítése:
1.                                                              Parancs: Légy erős és bátor!
2.                                                                                                                     Tiltás: Ne félj és ne rettegj!
3.                                                              Biztató ígéret: Veled van Istened az Úr mindenütt, amerre csak jársz!
 Isten életvezetési tervének a vizsgálata / értelmezése:
Az erőről lehet, hogy először az jut eszünkbe, amit a mesékből hallottunk: sziklákat morzsol, fákat tép ki gyökerestől az ember. Vagy olyan ember, aki a medvével is szembeszáll, szarvánál fogva földre hemperíti a bikát, felemeli a cséplőgépet stb. A fizikában az erő, ami egy tömeggel rendelkező testet  gyorsulásra bír. A vallási, szellemi tanításokban ez az erő (amely a tömeggel rendelkező emberi testet mozgásra, gyorsulásra bírja) Isten és a belőle fakadó szeretet. Sok idézet és alátámasztás helyett, egy nagyon tömör összefoglaló a Bibliából: “Boldog ember az, a kinek te vagy erőssége, s a te ösvényeid vannak szívében.” (Zsoltárok 84:6) 
A bátorságra a vadnyugatot felvonultató indián regények szerzőjétől  idézek egy gondolatot: “Valójában az a bátor ember, aki ellenáll a félelemnek, aki legyőzi a félelmét – nem pedig az, akiből hiányzik a félelem.” (Mark Twain) Gondolatának a lényege igazán akkor válik érthetővé, amikor megvizsgáltuk az életvezetési terv "Ne félj és ne rettegj!" tiltását.
Bizonyos körökben életvezetési guruként is tisztelik a kortárs irodalom egyik népszerű szerzőjét Paulo Coelhot. A félelem és rettegés jelenlétének érzékeltetésére tőle idézek egy gondolatsort: 
“Megmutatta neki a környezetében található embereket. Amott egy kitűnő családapa, aki éppen csomagolja a holmiját és segít felöltözni a gyerekeinek, szívesen kikezdene a titkárnőjével, de rettenetesen fél, hogy megtudja a felesége. A felesége viszont dolgozni szeretne, hogy független lehessen, de fél, hogy megtudja a férje. A gyerekeik azért fogadnak szót, mert félnek a büntetéstől. Az a lány, aki egyedül fekszik a napernyő alatt és könyvet olvas, úgy tesz, mintha nem törődne a világgal, pedig valójában retteg, hogy egész életében egyedül marad. Az a fiú ott, teniszütővel a kezében, állandó félelemben él, mert meg kell felelnie a szülei elvárásainak. A pincér, aki trópusi italokat szolgál fel a dúsgazdag vendégeknek, folyamatosan attól retteg, hogy bármelyik pillanatban elveszítheti az állását. Ott az a lány táncosnő szeretett volna lenni, végül mégis inkább ügyvédnek tanult, mert félt, hogy megszólják a szomszédok. Az az öregember azt hangoztatja, hogy azért nem iszik és nem dohányzik, mert így sokkal jobban érzi magát, de a valóságban nagyon fél a haláltól, ami évek óta megállás nélkül duruzsol a fülébe. Vagy ott fut egy pár a hullámok között, fröccsen a víz a talpuk alatt, mosolyognak ugyan, de a lelkük mélyén ők is félnek, hogy megöregszenek, unalmasak és fölöslegesek lesznek. Vagy az a férfi, aki most megállt a hajójával az emberek előtt és mosolyogva, napbarnítottan integet, borzasztóan fél, hogy egyik pillanatról a másikra elveszítheti a pénzét. És a szálloda tulajdonosa is, aki ezt a paradicsomi idillt a szobája ablakából nézi, és mindenkit felhőtlenül boldognak és elégedettnek szeretne látni, rengeteget követel a könyvelőjétől, mert fél, hiszen tudja, hogy bármilyen becsületes, az adóellenőrök mindig találnak könyvelési hibákat, ha akarnak.
Ezen a gyönyörű naplementés tengerparton tehát mindenki fél.
Félnek, hogy megfulladnak, félnek, hogy egyedül maradnak, félnek a sötétségtől, mert ördögökkel népesíti be a szobájukat, félnek olyasmit tenni, ami nincs benne az illemtankönyvben, félnek Isten ítéletétől, az emberek rosszallásától, az igazságszolgáltatástól, mely a legapróbb vétséget is szigorúan megbünteti, félnek kockáztatni, félnek veszíteni, de félnek nyerni is, mert félnek az irigységtől, félnek szeretni, mert félnek az elutasítástól, félnek fizetésemelést kérni, elfogadni egy meghívást, ismeretlen helyekre menni, félnek, hogy nem beszélik egy idegen ország nyelvét, hogy nem tudják lenyűgözni az embereket, hogy megöregszenek, hogy meghalnak, félnek, hogy csak a gyengeségeik miatt veszik észre őket, és nem figyelnek föl az értékeikre, vagy hogy egyátalán nem veszi észre őket senki, sem a gyengeségeik, sem az értékük miatt.
Félelem, félelem és félelem. Az élet a félelem birodalma.”
(Paulo Coelho: Az ördög és Prym kisasszony)
Coelho leírása szép pszicho-irodalmi összegézése és igen finom érzékeltetése annak, hogy az ember félelemmel telített.  Ezzel az ismerettel válik érthetővé Mark Twain tanítása, hogy miért bátroság a félelem legyőzése. Mert: 1. saját magunkat kell legyőznünk és 2. megértjük, hogy milyen nehéz annak a megértése, elfogadása és megélése, amire Pál tanít:  “Mert nem félelemnek lelkét adta nékünk az Isten; hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak lelkét.” (2 Timótheus 1:7)
És ha mindezeket végigvettük, ha tükröt tartottunk magunknak és a tükörben megláttuk (akár homályosan is), hogy a félelem mennyire átitatja az emberi életet, hogy olykor mennyire gyengék és erőtlenek vagyunk, akkor tárul ki előttünk Isten ígéretének fényes végtelenje:  Veled vagyok, mindenütt, amerre csak jársz! 

Ebben a biztató istenti ígéretben nem csak a VELED-et, kell észrevenni, hanem azt is, hogy MINDENÜTT:
    Nem csak akkor, amikor erősek és bátrak vagyunk, hanem akkor is, amikor félünk, rettegünk.
    Nem csak akkor, amikor a fiatalság ereje gyorsítja az életet, hanem akkor is, amikor az eltelt idő ereje     meglassítja azt.
    Nem csak akkor, amikor úgy érezzük Isten tenyerén vagyunk, hanem akkor is, amikor azt érezzük, elszakadtunk tőle.
    Nem csak akkor, amikor szeretetben gyökerezünk, hanem akkor is, amikor harag, irigység, gyűlölet uralja a szívünket.
  
Isten életvezetési tervének gyakorlati alkalmazása: 
1.      Hogyan valósítható meg Isten ígérete? 
Józsué bizonyára ugyanolyan gyarló és emberi módon gondolkodott, mint mi. A bibliai szövegkörnyezetből úgy tűnik ugyanolyan emberi módon tette fel a kérdést Istennek, miként mi is feltesszük: Rendben Uram, de hogyan tudom magam a Te tervedhez tartani? Bár a bibliából hiányzik Józsué emberi kérdése, a szöveg rögzített a kérdésre adott isteni választ: „csak (...) őrízd meg és tartsd meg a törvényt, ne térj el tőle se jobbra, se balra.” (Józsué 1, 7) Miután elfogadta életére Isten életvezetési tervét egy másik kérdéssel kellett szembesüljön: 


2. Hogyan segíthetek másokat Isten Országa örökségének a megszerzésében? 
Kérdésére a választ nem Istentől kapja meg, hanem népének elöljáróítól. Azoktól az emberektől, akik elfogadták Józsué vezetését, mellé álltak és támogatták. A biblia szépt történeti elbeszélésén mégis átsüt a mindenkori ember két(séges)kedése: „csak legyen veled is, Istened az Úr” (Józsué 1,17) Nem csak egyszerű és egyszeri jelet vártak anank bizonyítására, hogy Józsuéval van Isten. Azt is várták, hogy Isten életvezetési terve látszodjon Józsué életén. Mi akkor segíthetünk másoknak Isten Országa örökségének megszerzésében, ha kivetül életünkre Isten életvezetési terve. Olyan szépen kéri ezt énekeskönyvünk 113-as zsoltárának 3. szkasza: "Légy vezérem és taníts meg / törvényedre engemet, / hogy kinyerjem, érdemeljem / a te szent tetszésedet. / Isten, örök szeretet / oh, ne hagyj el engemet." 
Ámen.


S.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése