Cimkék

Dicsérjétek az Urat!

A tegnap hiterősítő istentiszteletre hívott meg Székely Kinga Réka, a Homoródszentpéteri Unitárius Egyházközség lelkésznője. Az istentiszteleten az alábbi prédikációt mondtam el. Prédikációt követően a gyülekezetnek megtanítottam a zsoltár énekelhető változatát is. Szép este volt, jól éreztük magunkat. Köszönjük Kinga."Dicsérjétek az Urat!
Dicsérjétek az Urat az égből; dicsérjétek őt a magas helyeken!
Dicsérjétek őt angyalai mind; dicsérjétek őt minden ő serege!
Dicsérjétek őt: nap és hold; dicsérjétek őt mind: fényes csillagai!
Dicsérjétek őt egeknek egei, és ti vizek, a melyek az ég felett vagytok!
Dicsérjék ők az Úrnak nevét, mert parancsolt és előállottak ők.
Örök időre állította fel őket; törvényt szabott és nem tér el attól.
Dicsérjétek az Urat a földről: víziszörnyek és mély vizek ti mind!
Tűz és jégeső, hó és köd, szélvihar, a melyek az ő rendelését cselekszik;
Ti hegyek és halmok mindnyájan, minden gyümölcsfa s mind ti cédrusok;
Vadak és minden barmok, férgek és szárnyas állatok;
Földi királyok és minden nemzet, fejedelmek és mind ti földi bírák!
Ifjak és szűzek, vének gyermekekkel: Dicsérjék az Úrnak nevét, mert az ő neve dicső egyedül; az ő dicsősége égre-földre kihat! És felemelte az ő népének szarvát. Dicsőítse minden ő kegyeltje: Izráel fiai, a hozzá közel való nép. Dicsérjétek az Urat!"

A szentmártoni vásáron történt. Egy esztendős csikó rakoncátlankodott, amikor a lábát fel akarták venni. Tartották erősen a kötőfékjét, odaszorították a szekér oldalához, erőszakoskodtak vele. Az egyik vásárló azt mondja: Ennek nem lehet felvenni a lábát. Erre a csikó gazdája: Hát, már hogy az Isten [különböző jelzős szerkezetek és nemi szervek gyakori emlegetése] ne lehetne!

Az ember ha nem figyel, hamar szokásává válik, hogy minden elhibázott dolgáért Istent szidja: a türelmetlenségért, figyelmetlenségért, lustaságért, csak úgy megszokásból... Vagy azért mert az fakad belülről, a lelkéből; vagy azért mert tehetetlen dühében azt gondolja: Most legalább az Istennek megmondtam! Jól beszóltam neki!

Amikor divat szidni Isten nevét; amikor nem zavaró, hogy esetleg egy pap is jelen van; amikor nem gátol az intés, hogy „Isten nevét hiába fel ne vedd!”, akkor én a zsoltár felkiáltásával kérlek benneteket: Dicsérjétek az Urat!

- Felhívással kezdődik a zsoltár: Dicsérjétek ! Minden mondatát ezzel a felkiáltással indítja.
- Kik dicsérjék? - Egész hosszas felsorolást találunk. Egy szusszra nehéz végigmondani: mennyeiek, magasságban levők, angyalok, minden serege, nap, hold, csillag, ég, felhők, esővíz, földiek, tengeri szörnyek, óceán, tűz, jégeső, hó, köd, szélvihar, hegyek, dombok, gyümölcsfák, vadak, állatok, csúszómászók, szárnyasok, királyok, vezérek, bírók, fiatalok, öregek, legények, leányok
- Miért dicsérjük az Urat?
Mert ő a TEREMTŐ, akiről az Unitárius Káté így tanít: "az egész világ és mindnyájunk élete Isten alkotása". A zsoltár így összesíti ezt a tudást: „parancsolt és azok létre jöttek” ; „helyükre állított”
Mert ő a GONDVISELŐ, aki "rendez mindent a legbölcsebb célok szerint"(Unitárius Káté) és, aki a zsoltár szerint „rendelkezést adott”.
Mert ő ÖRÖKKÉVALÓ Isten, aki "öröktől fogva megvolt és örökké meglesz" (Unitárius Káté)és, aki a zsoltár tudása szerint „ég és föld fölé emelkedik”.
Mert ő IGAZ Isten, aki unitárius hitünk szerint "megítéli életünket és minden cselekedetünket" és JÓ, aki "minden teremtményével csak jót tesz, a jókkal és a büntetésre méltókkal is". A zsoltár ezt így összegzi „dicsővé teszi minden hívét”

Szükségszerű további miérteket kiolvasni a zsoltárból? Szükségszerű idézni a Bibliából olyan részeket, amelyek arra biztatnak, hogy Istent dicsérjük, amelyek arra intenek, hogy óvakodjunk attól, hogy megsértsük őt, amelyek tanítanak bennünket az Istennel való egy úton-járásra? Szükségszerű irodalmi, művészeti, teológiai példákat és érveket sorolni?

Szükségszerű lenne, de szükségszerűbb a sok példa, igazolás és érv helyett egy kis életvizsgálat tartása! Nézzük:
a. Szidod, vagy dicséred Istened? - Melyik van gyakrabban jelen az életedben? Melyik határozza meg életed: a Szenteltessék meg a te neved - vagy az istenkáromlás?
b. Ott van-e a helyed azok között, akik dicsérik Isten nevét? A zsoltár felsorolása szerint helyed, helyünk ott van az Istent dicsérők között: minden serege, fiatalok, öregek, legények, leányok...
c. Van egy okod, egy miérted, hogy dicsérjed Istent?

Dicsérjétek az Urat, a mi Mennyei Atyánkat. Dicsérjétek őt , mert ő teremtő, gondviselő, igaz és jó Isten. Dicsérjétek, mert ott van helyetek az őt dicsérők között. Dicsérjétek, mert életetek már elég ok az ő dicséretére, mert "élsz és már ez is valami.". Dicsérjétek az Urat. Ámen.
S.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése